Popáleniny patří k nejtěžším úrazům

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům

Popáleniny jsou typem poranění tkáně či kůže způsobeného teplem, elektřinou, chemickými látkami, třením nebo ozářením. Popáleniny, které postihují pouze povrchovou vrstvu kůže, jsou známé jako povrchové neboli prvního stupně. Když poškození pronikne do některé spodní vrstvy kůže či do všech, jedná se o popáleninu druhého a třetího stupně. Čtvrtý stupeň popálení je při zásahu do tkání, například svalstva nebo kostí. Léčba vždy závisí na závažnosti.

 

ČÍM POPÁLENINY OHROŽUJÍ POSTIŽENÉHO?

- Rozvojem šoku (ztráta tekutin, bolest)

- Infekcí

- Ztrátou tvaru a funkce tkáně (jizevnaté hojení)

 

ROZSÁHLÉ POPÁLENINY MOHOU BÝT SMRTELNÉ

Popáleniny jsou nejčastěji způsobeny ohněm (požáry, vypalování porostů, zábavní pyrotechnika), elektřinou (vznik elektrického oblouku při přelézání vagónů mládeží), kontaktem s horkým předmětem nebo vroucí tekutinou. Zvláště u dětí dochází často k opaření politím horkou polévkou či horkým nápojem při stržení ubrusu, stržením rychlovarné konvice a puštěním příliš horké vody z kohoutku.

Rozsáhlé popáleniny mohou být někdy smrtelné, avšak moderní způsoby ošetřování vyvinuté od roku 1960 výsledky léčby výrazně zlepšily, zvláště u dětí a mladých dospělých. Dlouhodobé výsledky primárně souvisí s rozsahem popálenin a věkem postižené osoby.

 

PRVNÍ POMOC, KDYŽ SE POPÁLÍTE:

- Od první bolesti a zmírnění poškození pomůže ochlazení studenou vodou z vodovodu.

- Aplikace Hydrogelu Burnshield – moderní pomocník při menších popáleninách, opařeninách a spáleninách od slunce. Chladí a tiší bolest, minimalizuje poranění, chrání před infekcí.

- Zásah do celé tloušťky kůže už vyžaduje lékařskou pomoc a chirurgické ošetření.

- Puchýře je nejrozumnější ponechat netknuté.