Včelí med může pacientům s chemoterapií usnadnit život (video)

 lifemel obrazek

Doba čtení:2 minuty
Důležité informace :

  • Vědci zjistili, že LifeMEL pomáhá zkrotit toxické vedlejší účinky chemoterapie.
  • To je slibná zpráva, protože chemoterapie, která zabíjí rakovinné buňky, může být toxická i pro krevní systém, způsobovat únavu a narušovat imunitní systém.
  • Pokud jsou tyto vedlejší účinky příliš závažné, musí být chemoterapie někdy přerušena.
  • Vědci nyní plánují třetí fázi klinické studie na lidech, které se zúčastní větší počet účastníků

Když onkologové z Univerzitní nemocnice Maggiore della Carita, doktor Andrea Pietro Sponghini a doktor David Rondonotti souhlasili s provedením klinické studie fáze 2 přípravku LifeMEL, byli trochu skeptičtí k tomu, že by zcela přírodní produkt mohl významně zlepšit kvalitu života pacientů léčených chemoterapií. Vždyť včely rozhodně nevyrábějí standardizované farmaceutické léky!

Jak však uvádějí v tomto videu, jejich výzkum - nyní publikovaný v časopise Journal of Traditional and Complementary Medicine - odhalil působivé výsledky. Zjistili, že LifeMEL pomáhá zkrotit toxické vedlejší účinky chemoterapie. Díky tomu většina pacientů zapojených do studie lépe snášela léčbu. 

 

 

To je slibná zpráva, protože chemoterapie, která ničí rakovinné buňky, může být toxická i pro krevní systém, způsobovat únavu a narušovat imunitní systém. Pokud jsou tyto nežádoucí účinky příliš závažné, musí být chemoterapie někdy přerušena.

Klinická studie fáze 1 již prokázala, že přípravek LifeMEL lze bezpečně používat společně s chemoterapeutiky a že nenarušuje léčbu. Ve studii fáze 2 dostávali pacienti čajovou lžičku přípravku LifeMEL dvakrát denně po dobu tří měsíců. U většiny pacientů došlo během týdenního testování ke snížení toxicity v krvi.

"Byl jsem ohromen, protože objektivně jsem neočekával pozitivní výsledek," komentuje Sponghini v tomto videu. "Byl jsem pozitivně ohromen a povzbuzen, když jsem mohl vidět, že tento přírodní produkt má kontrolu nad tím, co jsme si sami stanovili jako cíle této studie." Rondonotti dodává, že výsledky mu otevřely oči ohledně možných přínosů přírodních produktů.

Výzkumníci nyní plánují třetí fázi klinické studie na lidech, která by zahrnovala větší počet účastníků. S každou další fází se studie rozšiřují co do rozsahu i počtu účastníků. Sponghini vysvětluje, že ve třetí fázi budou hledat potvrzení přínosů přípravku LifeMEL, které byly pozorovány v prvních dvou fázích. "To by znamenalo, že bude skutečně možné zařadit LifeMEL mezi důležité podpůrné terapie."

LifeMEL, který pomáhá podporovat imunitní systém, se vyrábí krmením našich včel jedinečnými extrakty z rostlinných látek speciálně vybraných pro cílené zdravotní účinky. V důsledku přirozené zpracovatelské síly našich včel je počet živin zesílen a účinnost těchto živin je zesílena. 

Zdroj 

Pokud jste stále skeptičtí, prohlédněte si prosím níže uvedené odkazy. Naleznete na nich akademickou publikaci na výše zmíněné publikace klinických studií. Za naším LifeMelem si stojíme a pokud vám LifeMel nebude vyhovovat, vrátíme vám plnou částku!

Odkaz na Simonovu dvoufázová studie hodnotící potenciální roli určitého druhu medu v prevenci toxicity chemoterapie na krvetvorbu.

https://zufglobususa.com/wp-content/uploads/2021/09/LifeMel-Phase-II-Clinical-study-report-publication.pdf

Lze dohledat pod - https://doi.org/10.1016/ j.jtcme.2021.04.005

 Máte dotaz - neváhejte nás kontaktovat na emailové adrese michal.marek@zdravibezchemie.cz 

life_bottle_trio_eng-1